Performansı Yönetmek İçin Basit Bir Çerçeve

Bir liderin en kritik becerisi, başkalarının performansını yönetmektir. Bob Lorber ile “Putting the One Minute Manager to Work-Bir Dakika Yöneticisi İş Başında” isimli kitabımızda yönetimin ABC’sini, liderlerin ve bağlı çalışanlarının başarılı olabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla bir çerçeve olarak sunduk. Performansı etkilemenin temeline inmenin en kolay yoludur.

A (activators) Herekete Geçirenler – liderin performans öncesi yaptıklarıyla ilgilidir. Tüm iyi performanslar açık hedeflerle başlar. Bu bahsettiğimiz çerçeve kapsamında da liderler çalışanların (1) sorumluluk alanlarını ve her bir sorumluluk alanında (2) iyi bir performansın neye benzediğini çok net bir şekilde anlamasını sağlamalıdır. Bu aşamada hedef belirleme, kritik öneme sahiptir; çünkü yönetim sürecini harekete geçirirler. Eğer hedefler açık ise lider, çalışanların hedeflerine ulaşabilmesi için gereken uygun ve doğru liderlik stilini (yönlendirme, destekleyici, koçluk edici ve delege edici) sağlayabilir.

B (behavior)Davranış – Bu aşamada lider, çalışanın hedefi üzerinde çalışırken ne söylediği ve ne yaptığını gözlemler. Tamamlanan ve tamamlanmayan görevlerle, teslim tarihlerine uyulup uyulmadığı ve gelişim sağlanıp sağlanmadığı ile ilgili notlar alır. İlk adımda hedefler net bir şekilde oluşturulup üzerinde anlaşıldığında, kişinin davranışlarının hedefe ulaşmaya katkı sağlayıp sağlamadığını ya da başarıdan uzaklaşılmasına yol açtığını belirlemek daha kolay olur.

C Sonuçlar(Consequences) – Liderin B(Davranış) aşamasında gözlemledikleri, verilen cevabın temelini oluşturarak C(Consequences) Sonuçlar aşamasını oluşturur. Bu safhada liderler gözlemledikleri davranışları yönetirler. Eğer bir çalışan gelişim gösteriyorsa lider bu gelişimi takdir eder; eğer göstermiyorsa kişinin gelişimini sağlamak için yeniden yönlendirme yapar.

ABC Çerçevesi, performans yönetimini liderler için olduğu kadar, çalışanlar için de daha kolay hale getirir. Çalışanların açık hedefleri olur ve performans beklentilerinin ne olduğunu daha net bir şekilde bilirler.  Liderler de sonuçları daha faydalı ve daha saygın bir şekilde yönetme şansını yakalar. Kesinlikle denemelisiniz

 

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir Cevap Yazın