Bire Bir Görüşmelerinizi Yapıyor musunuz?

Traning Dergisi’nin Temmuz-Ağustos son sayısında basılan bir araştırma; çalışan istekleri ile hedef belirleme, hedefleri gözden geçirme, performans geribildirimi söz konusu olduğunda gerçekleşenle beklenen arasında bir uçurum olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Derginin okuyucularına  yöneticileriyle yaptıkları bire bir görüşmelerden ne bekledikleri ve gerçekleşenin ne olduğu soruldu.

Görüşmelerin sıklığı, süresi, görüşmelerde konuşulan konular gibi Bire bir görüşmelerle ilgili pek çok alanda sorular yönetildi. Üç temel performans yönetimi alanında— hedef belirleme, performans geri bildirimi—çalışanlar gerçekleştirmeyi arzu ettikleri görüşmelerden çok daha farklı bir görüşmenin yapıldığını ifade ettiler.

Bu araştırmadan çıkan sonuçlardan bazıları:

  • Hedef Belirleme Görüşmeleri—Çalışanların %70’i  düzenli olarak hedef belirleme görüşmeleri yapmak istiyor ancak sadece %36’sı yapabiliyor. %28 ise geleceğe dair hedeflerini ve görevlerini yöneticileriyle hiç görüşemediklerini ya da çok az  görüşebildiklerini ifade ediyorlar.
  •  Görüşmeleri Gözden Geçirme—Çalışanların %73’ü hedeflerini gözden geçirmek için sık sık ya her zaman görüşmek istiyor ancak sadece %47’si bunu yapıyor. Geri kalan %26 ise mevcut hedeflerini ya da görevlerini nadiren görüştüklerini ya da neredeyse hiç görüşmediklerini söylüyor.
  • Performans Geribildirim GörüşmeleriÇalışanların %67’Si performans geribildirim görüşmelerini düzenli olarak  yapmak istiyor. Ancak sadece %29’u bu görüşmeleri yapabiliyor. Geri kalan %36 ise neredeyse hiç performans bildirimi aldıklarını ifade ediyorlar.

Liderler için bu Araştırmanın Önemi

Performans yönetimi literatürü; düzenli aralıklarla hedef belirleme, geribildirim sağlama, performans gözden geçirmenin önemini açıkça ortaya koyuyor. Sizin kurumunuz bu  konuda yöneticilerine yardımcı oluyor ve bağlı çalışanlarıyla hedef belirleme, geribildirim sağlama, ihtiyaç olduğunda direktif ve destek üzerine konuşmaları için onları bir araya getiriyor mu?

Çalışanlar yöneticileriyle ihtiyaç duydukları kadar düzenli aralıklarla bir araya gelmiyorlarsa, bu araştırmayı bir dayanak olarak kullanın ve yöneticileri bu konuda teşvik ederek  bağlı çalışanları ile bire bir görüşme programlamaları için yönlendirin. Çalışanlar doğrudan bağlı oldukları yöneticileri ile görüşmeye ihtiyaç duyarlar ve bunu gerçekten isterler. Bu güçlü ve üretken bir ilişkinin temelini oluşturarak insanları kurumun işi etrafında toplar. Böylece insanlar yaptıkları işten keyif alırlar ve iş onlar için daha anlamlı olur. Beklemeyin. Çalışanlarınız ve yüksek performans  sizi bekliyor

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir Cevap Yazın