Çalışan Bağlılığı Programlarını Nasıl Başlatmalı

ASTD’nin (Yeni adıyla ATD) aylık dergisi Training and Development’ın Mayıs sayısında The Engagement Fix isminde Çalışan Bağlılığını sağlamak ile ilgili bir makale yer alıyor.

Tanınma, işbirliği, özeklik, sesini duyurma gibi pek çok strateji çalışan bağlılığını programlarında kullanılıyor.  Yazar Todd Dewet’a göre  çalışan bağlılığına dair bir problem belirginleştiğinde,  kurumlar genellikle mevcut çalışan bağlılığı stratejilerini yeniden düzenlemeye ya da tamamen değiştirmeye karar veriyor. Oysa, çalışan bağlılğı anketleri bu yönde bir sonuç ortaya çıkardığında hemen bir strateji değişikliğine kalkışmamak gerekiyor.

Yöneticiler tepki vermeden önce bu verileri temel alarak büyük resme bakmalılar. Çalışan bağlılığı süreçleri genellikle diğer kurumsal gerçeklerden ayrı tutulur. Ancak sorunun kökenini bulmak için yapılması gereken çalışan bağlılığı programlarına ve  bu programların dışında kalan faktörlere aynı anda bakmaktır.

Sorunun kökenine inmeden önce Dewet, bu programlarla ilgili sahip olduğumuz bir takım varsayımlardan bahsediyor.  Öncelikle insanlar programlarla değil, insanlarla motive olur.  Çalışan Bağlılığı programına ihtiyacınız varsa sorununuz yöneticilerdir, çalışanlar değil. Dolayısıyla herhangi bir programın başarıyla sonuçlanmasını istiyorsanız müdürlerinizin mümkün oılduğunca bu programa gönül vermesi gerekir. İkinci olarak da kurumların verileri toplamak için gereken araçları etkin bir biçimde kullanıp kullanmadığını tartışmaya açıyor. Ona göre orta ve küçük işletmelerde bu araçlar yeterince doğru kullanılmıyor.

 

 3 Temel Faktör

Dewet, Çalışan Bağlılığını etkileyen 3 temel faktörün üzerinde duruyor.  Yanlış davranışlar(çalışan bağlılığına ilişkin eylem ve süreçleri), kontrol edilemeyen dış faktörler( ekonomi ve sektörel olumsuzluklar) ve çalışan bağlılığını negatif etkileyen kurum içindeki diğer mevcut sistemler bu faktörlerdir.

Buna rağmen,  dış faktörler doğrudan bir tehdit oluştursa bile ilk suçlanması gereken faktör değildir. Aynı şekilde çalışan bağlılığı programınızın içinde yer alan unsurları da yetersizlikle suçlamamalısınız. Asıl mesele uyum oluşturmaktır.

 

Birbirine Bağlı Sistemler

Kurumlar  birbirine bağlı sistemlerden oluşur. Dolayısıyla gerçekten birinci sınıf bir çalışan bağlılığı programı yaratmak istiyorsanız diğer sistemlerin bu programı desteklediğinden emin olmalısınız. Performans sisteminizi düşünün.  Ortalama ya da düşük performansın olduğu bir şirket kültüründe çalışan bağlılığı stratejisinin işe yarayacağına gerçekten inanıyor musunuz?

Bu gerçek, içinden çıkılması güç bir bir olasılığı ortaya koyuyor. Çalışan Bağlılığının en çok işe yarayacağı ortamlarda aslında tüm sistemler birbirine uyumlu bir biçimde çalışmaktadır. Dolayısıyla bu programlara en az ihtiyaç duyulan ortamlardır. Oysa, çalışan bağlılığına ihtiyaç duyulan ortamlarda  çalışan bağlılığı programları bekleneni her zaman vermez çünkü sistemler tümleşik olarak birbirine bağlı ve entegre değildir.

 

Durumu Sahiplenin

Öncelikle bir problem olduğunu kabul edin. Genellikle bir problem olduğunda bunu görmezden gelir ya da hasır altı ederiz. Çalışan Bağlılığı anketi yaptıysanız, sonuçları mümkün olduğunca açık bir biçimde her kademede paylaşın. Çalışanlarınızın, bir problem olduğunu anladığınızı ve sorumluluğu aldığınızı görmesini sağlayın. Durumu iyileştirmek için ciddi olduğunuzu farketmeliler.

Sorunun kaynağınızı anladığınızı düşünüyorsanız, bu sorunu denklemden derhal çıkarın. Sorunu farkedip harekete geçmezseniz,  insanların güvenini kaybedersiniz. Meselenin kaynağını tespit etmek için zamana ihtiyacınız varsa bile bu çok uzun sürmesin. Gerekli verileri toplamak  ve fikirleri dinlemek için çalışanlarınız bir araya getirin.  Odak grupları, anketler yapın, online formları, ve sosyal medyayı kullaın. Mümkün olduğunca fazla katılım sağlamaya çalışın.

 

Test Edin

Elde ettiğiniz veri ve fikirlerle artık karar verebilirsiniz. Değilmi? Yanlış. Öncelikle  araştırmanızdan elde ettiğiniz en iyi 2-3 seçeneği test etmelisiniz. Bunun için ilk kademe yöneticilerinizin  takım toplantıları yapmalarını ve kurum içinde bu seçenekler hakkında çalışanların neler düşündüğünü öğrenmelerini sağlamalısınız. Bu test sürecinde  özellikle en iyi performans gösteren çalışanlarınıza kulak verin. Gelecekteki liderler takımında yer alacak kişiler onlar ve dolayısıyla yapacağınız değişikliğe inanmalılar.

 

Harekete Geçin

Bu test sürecinden sonra artık harekete geçebilirsiniz.  Seçiminizi yapın. En iyi seçim,  yaptığınız araştırmayla uyumlu dürüstçe yapılabilir olandır.  En akıllıca hareket bu değişikliği bağlatmaktan sorumlu bir takım oluşturmaktır.  Bu takımda orta kademe yöneticiler ile birlikte saygı duyulan bazı çalışanlar yer almalıdır.  Bu programın bayraktarları onlar olacak.  Programın çalışanların fikirleriyle oluşturulduğu mesajını verecekler ve geribildirimleri toplamak için sizin gözünüz kulağınız olacaklar.

 


Teşekkür Edin

Program Başlatılıp istenen sonuçlar elde edildiğinde ise çalışanlarınıza farklı kanallardan teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. Onlara bu mesele ile ilgili anlayış, destek ve katkıları için teşekkür edin.

Yukarıdaki süreci tutarlılıkla uygularsanız, çalışanlarınız size inanmaya başlar çünkü sizi artık patron olarak değil bir ortak gibi görür. İşte o zaman geribildirim istemenize gerek kalmaz çünkü bağlı çalışanlar gerbildirimi sağlamaya istekli olur.

 

 

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir Cevap Yazın