Sadece Varılacak Yeri Tanımlamak Yeterli Değildir

Liderlik ettiğinizi düşünüyor ve kimse sizi izlemiyorsa,  sadece yürüyüşe çıkmışsınız demektir.

 

Liderlik bir yere gitmektir.  İnsanların yeteneklerini birleştirip birlikte çalışarak a noktasondan b noktasına ulaşmalarını sağlamaktır. Bunu başarmak için yeri, yolu ve hızı belirlemelidir.

 

 

bigstock_Sunrise_4172670Varılacak Hedef Tanımlanmalıdır – Liderler, takımların nereye gideceğini tanımlamalıdır. Belirli bir varış yeri, bir hedef, başarmak için hedeflenen bir ideal, gelecekte gerçekleştirilmesi hedeflenen bir vizyon olabilir. Gerçekleştirilmesi hedeflenen şey ne olursa olsun, takımınız bunun ne olduğunu bilmelidir. Lider varılacak hedefi belirleyemiyorsa, takım,  yanlış yönlendirilmiş aktivitelerde amaçsızca zamanını, enerjisini ve kaynaklarını kaybeder. 

 

İzlenecek Yol Net Olmalıdır –  Yol tanımlandıktan sonra, liderler yolu net bir şekilde çizmelidir.  Yol, varılacak yere nasıl ulaşılacağını tanımlar.  Takımların varılması istenen yere ulaşmak için kullanacakları stratejiler, taktikler ve hedeflerdir.  Varılacak yerin tanımlanması  ve vizyonun duyurulması ile iş bitmez. Bu şekilde işi yarım bırakmak sık liderlerin sık düştükleri bir tuzaktır. Liderler kolları sıvamalı, proje planlamalarını yapmak,  ilerleme noktalarını saptamak rolleri ve sorumlulukları netleştirmek ve ilerlemeyi takip etmek için çalışanlarıyla birlikte çalışmalıdır.  Yolu netleştirmek, insanlar işe dahil edildiklerinde kolaylaşır.  Bu yolun planını inşa ederken ne kadar çok insanı sürece dahil ederseniz o kadar çok insan bu yolu sahiplenir.

 

Hızı Belirlenmelidir –  Liderler takım için hızı belirlemelidir.  Takımın ne kadar hızlı veya yavaş ilerleyeceği liderin önderliğinde belirlenir. Ancak hızı doğru belirlemek  için iyi bir değerlendirme ve muhakeme yeteneği gerekir. Çok hızlı ilerlerseniz, insanlar çabuk tükenir. Çok yavaş ilerlerseniz ise çabalarınız yeterli ivme noksanlığında boşa çıkar. Kurumsal değişim girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının temel nedenlerinden biri liderlerin çok hızlı ilerlemeye çalışmasıdır. Liderler doğaları gereği, diğer takım üyelerinden daha hızlı hareket ederler ve diğerlerinin de bu hıza ayak uydurabileceklerini (veya uydurmaları gerektiğini) varsayarlar.  Doğru hızda ilerlediğinizden emin olun ki takımınız da hızınıza uyum sağlayabilsin.

 

Varılacak yeri tanımlayın, yolu tanımlayın ve hızı belirleyin.

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir Cevap Yazın