Y Kuşağı Neden İşten Ayrılır?

Friendly African American Businesswoman2014 Çalışan Bağlılığı Trendleri Raporu‘nda Quantum Workplace’daki çalışanlar yaklaşık 5000 kurumdan 400,000 çalışanla yaptıkları anket sonuçlarını değerlendirdi.

Y kuşağının bağlılığını ve işten ayrılmasını etkileyen faktörleri inceleyen araştırmacılar Profesyonel Büyüme ve Kariyer Gelişimi’nin birinci sırada geldiğini buldular. “Gençler, profesyonel gelişimleri ile ilgili ihtiyaçları karşılanmadığında başka fırsatlara bakmaya başlıyor.”

Hem işlerinde hem de kariyerlerinde gelişim gösterebilmek, 18-34 yaş arasındaki çalışanlar için bir gereklilik oluşturuyor.  Ancak mevcut veriler gösteriyor ki işverenler bu ihtiyacı etkin bir biçimde karşılamıyor. 2013 Y Kuşağının İşten Ayrılma Maliyeti Araştırması‘na göre Y Kuşağının %60’dan fazlası, kurumlarını üç yıl geçmeden bırakyor.

Kariyer Görülmelerindeki Boşluklar

The Ken Blanchard Companies’in yaptığı araştırma, işverenlerin bu ihtiyaca cevap verme fırsatı olduğunu göster önüne seriyor. Blanchard, Training Magazine ile işbirliği yaparak 456 insan kaynakları ve yetenek yönetimi profesyoneli ile bir anket düzenledi.  Çalışanların %29 ila %39 daha fazla kariyer görüşmesi yapmak istedikleri ortaya çıktı.

İş Gelişimi Görüşmeleri söz konusu olduğunda %29’luk bir açık mevcut.  Ankete katılanların şu konuları değerlendirmesi istendi: (1)  çalışanların  iş deneyimlerini ve bilgilerini olumlu etkileyecek olan ve kendilerine verilen görevle ilgili görüşmeleri liderleri ile ne sıklıkta yaptıkları; (2)  çalışanların liderleri ile performanslarını iyileştirecek eğitim ihtiyaçlarını ne sıklıkta konuştukları ; (3) çalışanın ihtiyaç duyduğu eğitimi alması için gereken zamanı ve kaynakları liderin ayırıp ayırmadığı.

Anket kariyer gelişimi görüşmeleri ile ilgili daha büyük bir açık tespit etti. Ankete katılanların şu konuları  değerlendirmesi istendi: (1) yöneticiler, çalışanlarının kariyerlerinde ilerlemesi için atılması gereken adımları biliyor mu; (2) yöneticiler çalışanların kariyer gelişimini etkileyecek kurum politikalarını ve prosedürlerini paylaşıyor mu; (3) Yöneticiler potansiyel kariyer fırsatlarını çalışanlar ile görüşüyor mu?

 

Üst Yöneticilerin Rolü

Her kademeden tüm liderler kariyer görüşmelerin yerine getirildiğinden emin olmalıdır. Üst düzey yöneticilik yapan liderlerin  bu noktadaki sorumluluğu stratejiyi belirlemektir. Lee Hect Harrison’daki asistanlar yazdıkları bir makalede  üst düzey liderlerin Y kuşağı için uygulayabileceği altı strateji öneriyor:

 

  1. Y Kuşağını etkin kariyer görüşmeleri ile sürece dahil edin ve bağlılıklarını artırın.  Yöneticilerden Y kuşağı çalışanlarla bir araya gelerek kurum içi kariyer seçeneklerini birlikte gözden geçirmelerini isteyin.
  2. Yöneticileri Y kuşağı yetenekleri geliştirmeleri için sorumlu tutun.  Y kuşağının gelişimini yöneticilerin sorumlu olduğu konulardan biri olarak tanımlayın.
  3. Kariyer planlama ve gelişimini Y kuşağını yeni rollere hazırlamak için kullanın.  Görev/rol değişikliklerini işyeri değişikliğin alternatif olarak sunun.
  4. Y kuşağının kariyerlerini altif bir biçimde yönetmesine yardım edin. Genellikle Y kuşağı kariyer yönetimini başka iş bakarak ele alıyor. Kariyerlerini kurum içinde geliştirmeleri için yönlendirin. Departmanlar arası takımlarda çalışma ve kilit projelerde liderlik fırsatları tanıyarak bu çalışanların farkedilmesini sağlayabilirsiniz.
  5.  Y kuşağını, koçluk kültürüne dahil edin. Başkalarına koçluk etmek Y kuşağını liderlik etmeleri için hazırlar, onlara sadık çalışanlarla güvene dayalı ilişkiler inşa etmeleri için yardım eder ve Y kuşağının kuruma yaptığı katkıları derinleştirir.
  6. Kurum içindeki networkingi artırarak y kuşağının daha fazla fark 
   edilmesini ve iyi ilişkiler kurmasını sağlayın. 
    Yöneticilerin  Y kuşağına büyük projelerde yer vermesini ve Y kuşağının başarılarını görmelerini isteyin.

 

Sadece kariyer fırsatlarını onlarla konuşmadığınız için en iyi ve en zeki yeteneklerinizin kurumu bırakmasına izin vermeyin.  Kariyer gelişimi görüşmeleri, her yöneticinin yapması gereken becerilerden biri haline gelmelidir.  Yöneticilerinize bugün yardım ederekn bu görüşmeleri yapmalarında yardım edin. Böylece yarın çalışanlarınızla işten çıkma görüşmeleri yapmayacaksınız.

 

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir Cevap Yazın