İş Birliğini Nazik Olmak İle Karıştırmayın!

patron_calisan_iliskileri_sil_bastanPek çok kuruma göre; işbirliği insanlarla iyi anlaşmak veya nazik olmak anlamına geliyor. Bu sık karşılaşılan bir hata ve üstesinden gelmek de oldukça zor.

İşbirliği çoğunlukla nazik olan insanların bulunduğu gruplarda daha güçtür. Bu gruplarda insanlar farklı düşünüyorlarsa bunu ifade etmekten hoşlanmazlar. Gerçek işbirliği ise farklı fikirlerin takdir edilmesi ile oluşur. Çoğu departman veya proje grubunda çatışmadan ya da tartışmadan kaçınılır. İnsanlar doğru bildiklerini söylemeye korkar.

 

İşbirliği ortamını yaratmaktaki en büyük rolün departman veya proje liderine aittir. Lider, işbirliği konusunda diğerleri için bir davranış modeli olmalıdır.

 

İş Birliği Sizinle Başlar kitabının yazarlarından Ripley, “Üst düzey liderler çoğu zaman işbirliğinin çerçevesini çizer ve bir değer olarak benimseyip bireysel olarak hayata geçirmeye çalışırlar ancak davranışlarına  açıkça yansıtmazlar. Değerlere gerçekten inanan ve her toplantıyı ‘günün değeri’ ile açan bir CEO ile çalışma fırsatım olmuştu. ‘Günün Değer’ini söyler ve bu değerin kurumda hayata geçirilip geçirilmediğine dair örnekler verirdi. Böylece insanlar her bir değeri iyice anlardı.”

 

İşbirliği kültüründe,  işbirliği yapmayanlar bunun sonuçlarına katlanır. Bir çalışan yalnızca kendine hizmet eden bir tavırla, rekabetçi bir biçimde ve hiç de işbirliğine yakışmayan bir yaklaşımla bir başarı yakalarsa ve yöneticisi de onu bu başarıdan ötürü ödüllendirirse ne olur? Diğer çalışanlara nasıl bir mesaj iletilmiş olur?

 

Parisi-Carew’in üst düzey liderlere bir önerisi var. Kendi yönetimlerindeki proje takımlarını izlemenizi ve kurum kültürlerinin nasıl işlediğine bakmanız gerekiyor. Bu liderler, toplantılara katılarak kimin işbirliği içinde olduğunu, kimin olmadığını görebilir ve ortamda ikna edici bir güç oluşturabilirsiniz.

 

Bir lider olarak, geniş bir etki alanınız var. Bu demek oluyor ki; istenen davranışlara örnek teşkil etmeli; aynı zamanda işbirliğini destekleyen ortamı, yapıyı, stratejileri ve uygulamaları sağlamalısınız. Buna ödül ve performans yönetim sistemlerini ve diğer süreçleri gözden geçirmek de dâhildir.

 

Çalışanlarınız sizin için hazine değerinde. Bu kaynaktan ne kadar yararlanabilirseniz, insanlar birlikte bütünün yararına o kadar çok çalışır.

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir Cevap Yazın