Çoğu Lider Etkin Hedefler Belirlemekte Başarılı Değildir… İşte Nedeni

Performans
Birbirimize bir dakikalığına dürüst olalım? Şimdi söyleyeceklerim liderlikle ilgili bilinen gerçeklere zıt düşebilir ama dürüst olmalıyım. Hedef belirleme zordur. Yorucu olabilir. Son derece sıkıcı olabilir. Süreçte benim de zorlandığım olur ve bu konuda yalnız değilim.

Çoğu lider hedefleri belirlemede başarılı değildir.

Neden? Oldukça basit bir nedeni var: Görevleri hedefler ile karıştırırız.

Anlatmak istediğim konuyu göstermek için aşağıdaki ifadelere bakmanızı ve hangilerinin hedef, hangilerinin görev olduğunu belirlemenizi istiyorum:

  1. 3 Mart’a kadar 82 kilonun altına düşmek.
  2. 25 Mayıs’a kadar birlikte spor yapmak için iki arkadaş bulmak.
  3. 30 gün boyunca yediklerimi ve kalorilerini yazacak bir günlük tutmak.
  4. Önümüzdeki altı ay boyunca haftada 3-4 kez spor yapmak.

Hedefler ile görevleri ayırmanın neden önemli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz? Sonuçta önemli olan yapılması gerekenlerin tamamlanması değil mi? Pek çok görevi yerine getirmede başarılı olabilirsiniz. Ancak bu görevler, kurumu olumlu etkileyecek hedefleri başarmanızla alakalı değilse, zamanınızı yanlış şeylere odaklanarak geçiriyorsunuz demektir.

Hedefler ile görevlerin farkını görmenize yardım edecek bir kaç kilit noktayı paylaşayım.

Hedef İfadeleri

Hedef ifadesi, birey tarafından belirli bir zaman dilimi içinde tamamlanması arzu edilen sonuçları tanımlar. Sonuçlar kalite, adet, zamanlama, maliyet veya istenen değişimin yüzdesi ile ilgili standarları belirler. Etkin bir hedef ifadesi şu soruya cevap vermelidir: Hangi sonuç  ne zaman Tamamlanacak?

Hedef ifadesinin “tamamlamakla” ilgili bölümü en azından  bir güçlü eylem fiili içermelidir. “Sonuç”; farklı, tekrar eden, birikmiş eylemlerin tanımlar veya kabul edilebilir sonuçların aralığını verir.  “Ne zaman”  belirli bir tarih veya zamanlama içerir ve sizin hedefi ne zaman gerçekleştireceğinizi  bilmenizi sağlar. Yukarıda yer alan 1. ve 4. ifadeler hedef ifadeleridir.

Görev İfadeleri

Görev ifadesi, hedefi başarmak için yapılması gereken adımları ana hatlarıyla belirler. Genellikle bu tür ifadeler, takip edilmesi gereken bir dizi adımı içerir.  Görev, belirli sonuçlara nasıl ulaşılacağı ile ilgilidir. Etkin bir görev ifadesi şu soruya cevap vermelidir: Nasıl Yapar?

İfadenin  “Yapmakla” ilgili bölümü kısa bir sürede tamamlabilecek tek bir eylemi tanımlar ve genellikle bir performans standardı içermez. Ayrıca hedefi gerçekleştirmekle doğrudan ilgilidir.  İfadenin “nasıl” ile ilgili bölümü ise  daha küçük, belirli eylemleri listeler. Görev ifadesi genellikle eylem planının bir bölümüdür. Yukarıda yer alan 2. ve 3. görev ifadeleridir.

Her iyi performans açık hedeflerle başlar. İster MAKET Hedefler yaklaşımını(Motive edici, Açık, Konuyla İlgili, Erişilebilir ve Takip Edilebilir) kullanın ister başka bir modeli kullanın, etkin hedeflerin  yanıtlaması gereken kilit soruya(Hangi Sonuç Ne Zaman Tamamlanacak?) odaklanırsanız enerjinizi ve çabalarınızı doğru yönlendirmiş olursunuz.

Yazar Hakkında

Randy Conley The Ken Blanchard Companies Müşteri Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Güven Uygulama Lideri.

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir Cevap Yazın