Güvenilir Liderler

Edelman ‘2017 Güven Barometresi’nin başlığı olarak “Güvenin Çöküşü” nü seçmişti. Yıllık güven anketi ve raporu güvenin dünyadaki durumu ile ilgili acı istatistikleri sunuyor:

  • Geçtiğimiz bir yılda, hükümetlere, işletmelere, medyaya ve STÖ’lere güven dünya çapında azaldı. Edelman’ın güveni izlediği son 17 yılda ilk kez, dört sektörde birden güven düştü.
  • Katılımcıların yalnızca yüzde 29’u hükümet görevlilerini güvenilir buluyor ve yalnızca yüzde 39’u kendi CEO’lar için aynısını söyleyebiliyor.
  • Medya, dünya ülkelerinin yüzde 82’sinde güvenilmez ve yalnızca beş ülkede (Singapur, Çin, Hindistan ve Hollanda)  güven yüzde 50’in üzerinde.
  • İnsanların yüzde 85’i sisteme olan inancını yitirmiş durumda.

 

Yataktan çıkmayıp yorganı kafanıza geçirmek istemenize yetecek kadar kötü bir haber değil mi? (Not: Bu istatistikler güveni genel olarak sosyal ve kurumsal çerçevede ölçmektedir)

 

Davranışlarıyla güveni artıran veya baltalayan insanların bir araya gelmesi ile bir kurum oluşur. Liderlik kurumsal kültürün yapısını ve performansını belirler. İşte bu noktada güvenilir yollarla liderlik etmek için daha çok hesap verebilirliğe ihtiyacımız var.

Bir lideri Güvenilir yapan nedir. Güvenin 4 unsuru vardır:

A-  YetkinYeterlilik Göster. Bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi liderler güven kazanırlar. Yetkin liderler geçmiş başarıları ile yeterliliklerini ispatlarlar. İstikrarlı bir biçimde hedeflerini gerçekleştirmişlerdir ve problemleri çözeceklerine ve iyi kararlar alacaklarına güvenilir.

 

B- İnanılırDoğru ve Dürüst Davran. Doğru ve dürüst davranmak güvenilir olmanın merkezindedir ve o olmadan tam anlamıyla güvenmek mümkün değildir. Bu liderler dürüsttür, doğruları söylerler ve hatalarını kabul ederler. Hem kendi hem kurumun değerleriyle uyumlu hareket ederler. Sadece konuşmakla kalmaz savundukları şeylerin uygulayıcısıdırlar.

 

C- İlgiliBaşkalarına Önem Ver. Güvenilir liderler ilişkilere değer verir. Çalışanlarına önem verirler ve ilişkilerin gelişmesine olanak sağlayacak şekilde davranışlar. İlgili liderler, çalışanlarıyla ortak paydada buluşur ve ortak kazançlarını bularak bağ kurarlar. Şeffaf bir şekilde kendileri ve kurum hakkında bilgi paylaşırlar ve diğerlerinin bu bilgileri erdemlice kullanacağına güvenirler. Her şeyden önemlisi ilgili liderler başkalarına odaklıdır. Başkalarının ihtiyacını kendi ihtiyaçlarının önüne koyarlar.

 

D SağlamSözlerini  Yerine Getirir. Sözlerinde durmak, güvenilirliği korumak ve hesap verebilir olmak sağlam olmanın temel yönleridir. Güvenilir bir lider yapacağını söylediği şeyi yerine getirir. Sorumluluklarından kaçmaz. Başkalarından beklediği standartları kendine de uygular.

 

Bu dört unsuru güvenin dili olarak düşünün. Güven dilini öğrenen liderler ile kurumlar  güvenin ideallerini hayata geçirirler.

 

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir Cevap Yazın