Kültürel Değişim için 5 Anahtar

En basit tanımı ile kültür; bir kurumdaki işlerin yapılış şekline verilen addır. İnsanların ve yönetimin davranış ve tavırları ile ilgilidir. Tabi bunların da iyi veya kötü şekilde performanslara olan yaklaşımlar olarak nasıl tercüme edilebileceği ile de.

Eğer kurumunuzun mevcut kültür ve iş ortamını geliştirmek isteyen bir liderseniz, değişimi yürürlüğe koyan kişiler tarafından kullanılan ve değişim girişiminizde size yardım edebilecek beş adımı aşağıda bulabilirsiniz.

1) Nelerin değişmesi gerektiğine bakın. Aslında olması gereken söz konusu değişimi, kurumun liderlik ya da tüm yönetim takımıyla birlikte ortaklaşa yapmak gerekir. Kültür ve davranış standartlarını(normlarını) stratejik hedefler kadar iyi inceleyin. Şu soruları sorun: “Olmamız gereken ile bulunduğumuz yer arasındaki fark ne kadar büyük?” “Hangi kültürel davranışları korumak isteriz?” “Hangi davranışlardan kurtulmalıyız?” İdeal olan durumu tarif edin. Şimdi sorun: “İnsanlar neyi farklı yapacaklar?”

2) Bir puan çizelgesi yaratın. Hem ilerlediğinizi hem de geride kaldığınızı gösteren göstergeler neler? Uzun dönem hedefleri olduğu gibi kısa dönem hedefleri de önceliklendirin. Önümüzdeki altı ay için beklentiler neler? Bir yıl? Üç yıl? Bir puan tablosu, herkesin hem gelişimlerini hem de hedeflerini görmesini sağlar.

3) Geribildirim alın. Liderler değişim sürecinde nerede yardımcı oluyor, nerede hata yapıyor anlamaları için geribildirimi kucaklamalıdır. Kurumsal kültürün havasını liderler belirler. Kültür işe yaramadığında lider aynaya bakmalı ve “Kültürümüze hizmet eden ya da etmeyen ne yapıyor olabilirim?” diye sormalı. 360° liderlik değerlendirmesi için zaman gelmiş olabilir.

İyi bir 360° değerlendirmesi spesifik olandır. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi 360° değerlendirmelerde lider, kendisine bağlı çalışanlara, mevkidaşlarına ve yöneticisine sorulacak soruları  hazırlamak için bir koç ile çalışmıştı. Koç bu kişilerle görüşmeleri yürütür, (üç veya daha fazla kişiden benzer yanıtları değerlendirerek) konuları belirler , sonra da raporu hazırlar ve bunu lidere verir.

4) Geribildirim almada bir rol model olun. En iyi geribildirim alma yollarından biri, liderin, takımıyla öğrendiklerini paylaşması, neyi iyileştirmeye söz verdiğini onlara anlatması ve onlardan bu konuda hesap verebilir olmasına yardım etmelerini istemesidir.  Kültürdeki değişimin şekillenmeye başladığı zaman işte budur. Lider, değişim konusunu ciddiye aldığını ve değişimin “kendisi” ile başlayacağına inandığını göstermiş olur. Neyin işe yaradığı, neyin yaramadığı ve neyi kişisel olarak benimsemek gerektiği konusunda sorumluluk alan liderler, aylar ve hatta yıllar öncesine bakıp yarattıkları kültür değişimiyle gurur duyarlar.

5)Bir koç edinin. Küçük bir değişim bile olsa, davranış değişikliği zordur. Alışkanlıkların değişimi ise genellikle yıllar alır. Düzenli koçluk seansları; liderlerin davranışlarında değişiklik sağlamaz, aynı zamanda bu yeni davranışları uygulamalarına yardım eder. Hatta bazı koçlar liderlerin adeta gölgesi olur ve onlara anlık geribildirim  sağlar.

Günümüzde şirketler, müşterilerinin değişen taleplerini karşılayabilmek için için çevik  olmalı,  durmadan yenilikler bulup keşfetmeli. Bu taleplerin karşılanmasında kurum kültürü çok özel bir rol oynar. Kültür, insanların bir değişimi kucaklayıp kucaklamamasında belirleyici faktör olabilir.

Yeni bir kültür yaratmada, değişimi yönetmek liderlerin işidir. Kurum kültüründe değişim yürürlüğe koyarken fark yaratmak için, yönetim ve çalışanların bu konuyu sahiplenmesini sağlamak için bu beş adımı kullanın.

Yazar Hakkında

Joni Wickline, The Ken Blanchard Companies’de genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir Cevap Yazın